Z a s t u p i t e l s t v o  o b c e

 

Starosta: Vladislav Liška

Místostarosta: Ji°í Veselý

Zastupitelé:  Jaroslav Loudát

                   Roman Kotýra

                Hana Kalábková

                Jan Novotný

                Ing. Pavla Zá°ecká