R o z p o č t o v á  o p a t ř e n í

2018

    - Rozpočtové opatření č. 1 (vyvěšeno 30.3.2018)

    - Rozpočtové opatření č. 2 (vyvěšeno 30.4.2018)

    - Rozpočtové opatření č. 3 (vyvěšeno 31.5.2018)

    - Rozpočtové opatření č. 4 (vyvěšeno 2.7.2018)

    - Rozpočtové opatření č. 5 (vyvěšeno 3.9.2018)

   - Rozpočtové opatření č. 6 (vyvěšeno 3.9.2018)

   - Rozpočtové opatření č. 7 (vyvěšeno 15.10.2018)

   - Rozpočtové opatření č. 8 (vyvěšeno 9.11.2018)


2017

    - Rozpočtové opatření č. 1

    - Rozpočtové opatření č. 2

    - Rozpočtové opatření č. 3

    - Rozpočtové opatření č. 4

    - Rozpočtové opatření č. 5

    - Rozpočtové opatření č. 6

    - Rozpočtové opatření č. 7

    - Rozpočtové opatření č. 8

    - Rozpočtové opatření č. 9